För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning

PARK- OCH ANLÄGGNINGSUTBILDNING

Skaffa dig rätt utbildning inom park och anläggning

Att anlägga, sköta och underhålla gröna ytor och andra utemiljöer är ett stort och brett område. Motivera erbjuder utbildning och kompetensutveckling åt flera olika yrkeskategorier inom park och anläggning. Det gemensamma för samtliga utbildningar är utgångspunkten i ett hållbart miljötänkande.

Våra utbildningar syftar också till att utveckla kunskap och erfarenhet av kvalitet, material och utrustning. Dessutom får du kunskaper i vad som kännetecknar en god och säker arbetsmiljö.

Motivera finns i hela sverige

Vi utbildar företag från Ystad till Överkalix – i egna lokaler eller på plats ute hos kund om så önskas. Förutom utbildning inom park och anläggning erbjuder vi över 80 andra populära utbildningar, anpassade för både små och stora företag. Med Motivera kan du helt enkelt utbilda all personal på ett och samma ställe.

Utbildningar under park & anlåggning