Svårt, jobbigt och tidskrävande

Att känna till alla säkerhetsregler.

– Som bara blir
fler och fler!

Att säkra så all personal har rätt befogenheter och kunskaper.

– Hur ligger vi till?

Att hålla koll på vem som ska gå vilken utbildning

– Vem behöver gå vad och när?

Att motivera medarbetare att gå utbildningar.

– Kan vara utmanande!

Och så är det en kostnad för företaget.

– Folk är borta från produktionen!

Företag kan få problem med…

… att hålla igång produktionen.

… bristande kompetens hos medarbetare.

… ökade risker på arbetsplatser där medarbetare och egendom kan skadas.

… att varumärket svärtas.

Det är stora frågor som man inte ska hantera själv.

Tänk om det kunde vara enkelt!

… att hålla koll på vem som behöver vilken utbildning när.

… att kunna höra av sig för rådgivning och konsultation när det behövs.

… att kunna välja en effektiv blandning mellan e-learning och klassrum.

… att kunna minimera produktionsbortfall.