BESTÄLL UTBILDNINGSBEVIS

  Borttappat utbildningsbevis (t ex truckkort eller traverskort)

  Felaktigt kort (t ex felstavat eller med fel eller utlämnade behörigheter)

  Brutet eller på annat sätt demolerat utbildningsbevis

  Ändrade uppgifter (Ändrat för- eller efternamn)


  Leverans


  För att att underlätta för oss, komplettera med uppgifter nedanför gärna.


  Godkännande
  Härmed intygas att jag är medveten om att utfärdande av nytt utbildningsbevis är förknippat med en kostnad på 500 SEK under förutsättning att utbildningsbeviset inte var felaktigt genom Motivera Sverige AB:s försorg, exempelvis felstavat namn, felaktig eller utlämnad behörighet. Jag godkänner härmed att då betalning föreligger sker detta med faktura ställd till den adress som angivits ovan och att utbildningsbeviset skickas ut när full betalning erlagts.
  Jag samtycker också till att Motivera lagrar mitt personnummer för att på detta sätt kunna ta fram de uppgifter som krävs för utfärdandet av ett nytt utbildningsbevis och att Motivera härmed att fullgjort sitt åtagande i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser. Begäran om att bli borttagen ur databasen skickas till infomaster@motivera.com - en sådan begäran innebär automatiskt att man frånsäger sig alla möjligheter att kunna få kopior av utbildningsintyg från Motivera framgent, då dessa uppgifter inte längre finns i Motiveras arkiv.

  Jag godkänner*