Perenner

Fleråriga växter

Utbildningstid: 1 dag

Under senare år har det blivit allt mer populärt med perenna växter. Det här är en kursdag för dig som behöver veta mer om perenner. Variationen är stor med lång blomningstid, färger,
former och dofter. Perenner ger även en ekonomisk vinst i jämförelse med att plantera/kombinera med nya sommarblommor varje år. Du får lära dig vilka växter som trivs i olika lägen och
jordförhållanden. Vi varvar teori med studiebesök

Utbildningsinnehåll

  • Marklära, jord och näring
  • Rätt växt på rätt plats
  • Färg och form
  • Skötsel
  • Plantering och placering
  • Studiebesök

Målgrupp:

Fastighetsskötare, bovärdar, miljövärdar, park- och utemiljöarbetare, anläggare mfl.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskap om val, plantering och skötsel av perenner samt vilka som är lämpliga för offentliga miljöer, bostadsområden och parker.