Konsultation

Experthjälp – Vi ger råd i utbildningsfrågor och genomför besiktningar.
Bemanning – Vi föreslår och förmedlar specialister för bemanning inom respektive arbetsmiljöområde, HSE, KMA, Kvalitet & Hållbarhet.

Vad behöver ni hjälp med?

Vi hjälper dig att identifiera verksamhetens utbildningsbehov och önskemål kring bemanning. Utefter vår analys så kan vi följa upp med en långsiktig och anpassad utbildningsplan för företagets berörda medarbetare. Nedan har vi några av våra vanligaste förfrågningar.

Brandsäkerhet

Motivera bistår med rådgivning inom brandrelaterade frågor.
Vanliga frågor inom detta ämne är:

 • SBA-rondering
 • SBA-dokumentation
 • Placering och val av släckmedel
 • Skyltrond
 • Brandskyddskontroll på fordon och maskiner (SBF 127)
 • Utrustning för första-hjälpen
 • Riskanalys

Vi kan även bistå vid upphandling av brandskyddstjänster.

Kemikaliesäkerhet

Här följer några exempel på kemirelaterade frågor där vi erbjuder rådgivning.

 • Giftinformation
 • Produktregister, lagring och hantering
 • Lagring och hantering av litiumbatterier
 • Riskanalys

Farligt gods

Inom farligt gods erbjuder vi rådgivning kring frågor som behandlar:

 • Klassificering
 • Transportdokument
 • Instruktioner och rutiner
 • Lagring och hantering
 • Transport av litiumbatterier
 • Avfallshantering
 • Riskanalys

Välkommen att kontakta oss på Motivera för en förutsättningslös diskussion kring säkerhet och arbetsmiljö.