Ulrica Utbildningssamordnare Rikard Utbildningssamordnare Lennart Instruktör Jesper Utbildningssamordnare Göran Utbildningssamordnare Christer VD Christel Utbildningssamordnare Anette Ekonomiansvarig Stellan Instruktör Joel Instruktör

MOTIVERA UTBILDAR FÖRETAG I HELA SVERIGE

 
 

MOTIVERAS AFFÄRSIDÉ

Vi ska erbjuda stimulerande utbildnings- och utvecklingsmöjligheter till medarbetare och organisationer i hela Sverige. Vår verksamhet ska kännetecknas av respekt och hänsyn till deltagarnas personliga integritet och grundas på den enskildes förutsättningar, krav och behov.

HISTORIK

Motivera är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997. Från att ha mestadels sysslat med maskinutbildningar har vi nu även utbildningar inom mjuka ämnen såsom arbetsmiljö, ledarskap och presentationsteknik.

VAR FINNS VI?

Motivera har kontor och/eller utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Naturligtvis kommer vi gärna ut till våra kunder och har utbildning i deras lokaler om det passar bättre.

UTBILDNINGAR

Motiveras maskinella kurser följer gällande direktiv framtagna av arbetsmiljöverket och branschorganisationer i samarbete med arbetsmarknadens parter.