DISTANSUTBILDNING

Lärarledda distansutbildningar

Motivera erbjuder lärarledda distansutbildningar på en stor del av vårt normala utbud. Vi använder Microsoft Teams som kanal för att möjliggöra en interaktion med våra deltagare. Deltagarna kommer under utbildningen genomföra övningsuppgifter. Deltagaren får då en möjlighet att få väsentlig kunskap för sin egen speciella arbetssituation.

För att delta på en utbildning krävs bara en bra hastighet på internet, samt tillgång till kamera och ljud. Deltagaren behöver inte ha Teams installerat utan det går bra via webbrowsern. Det går att genomföra utbildningen via surfplatta men vi rekommenderar att man använder en laptop alternativt en dator.

Efter avslutad utbildning, med godkänt resultat på slutprovet, utfärdar vi intyg och kort. Genomför ni en repetitionsutbildning på exempelvis truck så måste ni uppvisa ett intyg/kort på er tidigare utbildning för att vi ska kunna överföra vilka praktiska behörigheter ni har. Detta intyg kan ni enkelt ta en bild på och skicka till vår instruktör eller samordnare.

Vi kommer initialt att fokusera på utbildningar som är teoretiska. Kontakta er utbildningssamordnare på Motivera för att få mer information om detta.

Våra grundutbildningar på Truck, Travers och Mobila arbetsplattformar kräver en praktisk del som får genomföras efter den teoretiska delen är klar.

Önskar ni en egen utbildning endast för er personal så kontakta oss så har vi möjligheten att anpassa utbildningen till just er.

För datum på utbildningarna se vårt utbildningsschema, klicka här

För mer info om dessa utbildningar ring oss på 020 – 444 121