OM MOTIVERA

MOTIVERAS AFFÄRSIDÉ

Vi ska erbjuda stimulerande utbildnings- och utvecklingsmöjligheter till medarbetare och organisationer i hela Sverige. Vår verksamhet ska kännetecknas av respekt och hänsyn till deltagarnas personliga integritet och grundas på den enskildes förutsättningar, krav och behov.

VAR FINNS VI?

Motivera har kontor och/eller utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Naturligtvis kommer vi gärna ut till våra kunder och har utbildning i deras lokaler om det passar bättre

Vi har arkiv som går tillbaka till 1997

Motivera är unikt bland branschens utbildningsföretag när det gäller arkivering: Vi har arkiverat samtliga deltagare som gått utbildning hos oss allt sedan starten 1997. Vi har alltid varit säkerhetsmedvetna och har är noggranna med att garantera säkerheten för våra kunders uppgifter och har aldrig lämnat ut dem till tredje part.
Idag arkiveras uppgifter om våra deltagare både som dokument i vårt arkiv och digitalt i vår deltagardatabas. Arkivet är låst och tillgången till det är begränsat till ett fåtal medarbetare. Det digitala arkivet är placerat på en säker server som endast administrativ personal har möjlighet att komma åt.
I enlighet med GDPR tillmötesgår Motivera givetvis en begäran om att bli borttagen från våra register. En sådan begäran innebär att man avsäger sig möjligheten att få ett nytt utbildningsbevis i de fall där dessa gått sönder, tappats bort eller uppdaterats med nya behörigheter.

GDPR

Hur hanterar Motivera personuppgifter?

Motivera har sedan 1997 sparat personuppgifter (namn och personnummer) för alla kursdeltagare för att kunna ge våra kunder möjlighet att få nya utbildningsbevis i de fall där dessa gått sönder, tappats bort eller uppdaterats med nya behörigheter.

Dessa personuppgifter sparas både digitalt och i ett låst fysiskt arkiv dit endast administrativ personal har tillträde. De digitala uppgifterna finns i s k SQL-databaser som endast administrativ personal har tillgång till. Uppgifterna är skyddade med s k tvåstegs-inloggning
Motivera garanterar att dessa uppgifter aldrig lämnas ut till tredje part.

Deltagare som gått utbildning hos oss kan alltid begära att deras uppgifter tas bort. Emellertid ska de då vara medvetna om att Motivera inte längre kan tillmötesgå en begäran om nytt utbildningsbevis.