Beskärning

Träd och buskagebeskärning i parker, kyrkogårdar
och bostadsområden

Utbildningstid:
2 dagar

Utbildningen ger grundläggande kännedom om hur träd och buskagebeskärning anpassas för olika växtslag i våra parker och bostadsområden. Deltagarna får också en orientering om skador på träd och hur farliga träd kan upptäckas och förebyggas.

Kursinnehåll

 • Växtfysiologi
 • Växtkännedom
 • Träd och buskars skötselbehov
 • Beskärningsteknik
 • Förekommande verktyg för beskärningsarbetet
 • Uppbyggnadsbeskärning
 • Underhållsbeskärning
 • Föryngringsbeskärning
 • Formträdsbeskärning
 • Målgrupp

  Fastighetsskötare, bovärdar, miljövärdar, kvartersvärdar,park- och utemiljöarbetare, anläggare mfl.

  Mål

  Utbildningen skall ge grundläggande kunskaper om att bedöma behovet
  av beskärning och beskärningens grundprinciper. Deltagarna ska få
  kunskaper om hur växter reagerar på olika ingrepp samt förstå vikten av
  etablerings och uppbyggnadsbeskärning.