Växtkännedom

Växterna och dess omsorg

Utbildningstid: 2 dagar

För att kunna sköta utemiljön på ett bra sätt är det viktigt att ha kunskap om de vanligaste växterna. Vi lär oss hur vi enkelt
känner igen de vanligaste och mest värdefulla buskarna och träden som vi använder i utemiljön. Vi går igenom hur man
planterar växter, placerar dem på bästa sätt. Vi lär oss också hur jorden ska vara, ljusförhållanden och vad olika växtzoner
betyder. Vi varvar teori med studiebesök

Utbildningsinnehåll

  • Marklära, jord och näring
  • Växtzoner
  • Vanliga buskar och träd
  • Olika kännetecken på växter
  • Plantering och placering av växter
  • Studiebesök

Målgrupp

Fastighetsskötare, bovärdar, miljövärdar, park- och utemiljöarbetare, anläggare mfl.

Mål

Kursen ska ge kursdeltagarna grundläggande växtkunskaper
och inspirera till fortsatta självstudier om de vanligaste buskarna och
träden, plantering och placering av växterna.