För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning . besiktning

FARLIGT GODS

Skaffa ditt ADR-intyg hos oss

Hanterar ditt företag farligt gods? På Motivera utbildar vi gärna din personal och ser till att de får den utbildning som krävs. Vi anpassar våra kurser efter deltagarnas ansvarsområde och arbetsuppgifter. Samtliga av våra utbildningar inom ADR uppfyller de krav som ställs av ADR samt i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Deltagarna lär sig också hur de ska agera vid en eventuell olycka för att minimera effekterna. Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett ADR-intyg. Intyget är giltigt i fem år.

Motivera finns u hela sverige

Vi utbildar företag från Ystad till Haparanda – i egna lokaler eller på plats ute hos kund om så önskas. Förutom utbildning i farligt gods och utfärdande av ADR-intyg erbjuder vi över 80 andra populära utbildningar, anpassade för både små och stora företag. Med Motivera kan du helt enkelt utbilda all personal på ett och samma ställe.

Om inget annat anges inkluderas alltid instruktörernas resor, traktamente och bilersättningar i det angivna priset.

Utbildningar under farligt gods

Farligt Gods ADR 1.3

  • - Lärarledd distansutbildning: 01 Nov, 01 Dec, 18 Okt

Farligt gods ADR 1.3 – Avsändare, lager och logistik

  • - Lärarledd distansutbildning: 22 Nov, 15 Dec

Farligt Gods IMDG 1.3 – Farligt gods på sjö

  • - Lärarledd distansutbildning: 12 Jan, 08 Feb

Farligt Gods RID 1.3 – Farligt gods på järnväg

  • - Lärarledd distansutbildning: 09 Feb

Lagring och Hantering av Litiumbatterier

  • - Lärarledd distansutbildning: 04 Nov, 25 Nov, 11 Jan, 20 Dec