För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning

YKB (YRKESKOMPETENSBEVIS)

YKB: Kunskap och säkerhet i trafiken

Utbildningstid:

Utbildningen är 35 timmar fördelat på 5 delkurser.

Motivera  erbjuder en flexibel utbildning för yrkeskompetensbevis. Du bestämmer hur du vill lägga upp kursen efter de behov som du har. För dig som tagit ditt lastbilskort (C/CE) innan den 10 september 2009 gäller att du senast den 10 september 2016 måste ha genomfört en fortbildning om 35 timmar.  För dig som tagit ditt busskort (D/DE) innan 10 september 2008 gäller att du måst ha gått fortbildningen. Därefter måste YKB–utbildningen för all tung trafik repeteras vart femte år.

Du kan välja att genomföra utbildningen nivå för nivå. Motivera genomför regelbundet utbildningar i de respektive nivåerna.
Annars kan du genomföra en 35h intensivutbildning som sker under en vecka och avslutas med ett prov på Trafikverket.

Genomförande

Utbildningen varvar teoretiska moment med diskussioner.

Innehåll

  • Sparsam körning
  • Person/Godstransport specifikt
  • Lagar och regler
  • Ergonomi och hälsa
  • Kundfokus och trafiksäkerhet
  • HLR

Kontakta en Utbildningssamordnare på 020-444 121 för offert.

YKB-utbildningar: