För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning

PEDAGOGISK UTBILDNING FÖR INSTRUKTÖRER

Instruktörsutbildning

Motiveras instruktörsutbildning ger företag med ett återkommande behov av att utbilda maskinförare möjlighet till företagsintern instruktör. Med Motiveras utbildning utvecklas den pedagogiska förmågan och praktiska färdigheten som behövs som företagets interna instruktör. Efter genomgången och godkänd utbildning utfärdas rätt att utbilda internt på respektive företag.

Bli företagets interna insruktör

Motiveras instruktörsutbildning innehåller både en grundlig genomgång av gällande regelverk samt avsnitt om pedagogik, teknik och ergonomi. I kursen ingår allt material som behövs för att köra egna utbildningar efter instruktörsexamen.

Motivera utbildar instruktörer för truck, travers och skylift. Kontakta oss för närmare information om utbildningen.

Motivera finns i hela sverige

Motivera utbildar företag från Ystad till Överkalix – i egna lokaler eller på plats ute hos kund. Förutom instruktörsutbildningar erbjuder Motivera över åttio andra populära utbildningar, anpassade för både små och stora företag. Med Motivera kan du helt enkelt utbilda all personal på ett och samma ställe.