HLR

HLR

Livsviktig utbildning för all personal

HLR ger deltagaren grundläggande kunskaper för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp, lära sig att undersöka skadade, avgöra hur de mår och vad man kan göra för dem i olika situationer. Deltagaren får lära sig att avgöra om en livlös person har andnings- och hjärtstopp, hur man organiserar och handlar på en olycksplats och att ge hjärt-/lungräddning. Det gäller att snabbt och korrekt undersöka, larma och ta hand om en medvetslös person genom att kontrollera medvetande, andning och puls samt att vidtaga nödvändiga åtgärder.

För att hålla sig uppdaterad om nya riktlinjer rekommenderas träning i HLR varje år.

UTBILDNINGAR UNDER HLR