Butikssäkerhetsutbildningar

Butikssäkerhetsutbildningar

Säkerhet i butik

Motivera genomför butikssäkerhetsutbildningar om hur man inom handeln kan förekomma svinn, hotfulla situationer och stöld i butik och hur man bör bete sig om man hamnar i en hotfull situation eller utsätts för brott på arbetsplatsen eller hur man skapar en säker miljö i sin butiksverksamhet.

Om inget annat anges inkluderas alltid instruktörernas resor, traktamente och bilersättningar i det angivna priset.

Kontakta oss för mera information.