INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTER MED HANTERING OCH BEKÄMPNING

Utbildningens längd

1 dag

Utbildningen behandlar vad som ”klassas som invasiva främmande växter”.

 • Att förstå vilka regelverk som styr.
 • Vilka lagar och förordningar som påverkar vilka växter?
 • Vilka lagar som påverkar bekämpningen?
 • Vilka myndigheter som är ansvariga för vad, enligt lagen?
 • Vad det är för typ av växter som omfattas av lagen?
 • Vilka arter ligger på nationellt förslag för att omfattas av lagen?
 • Straffansvar och påföljder.

Utöver det går vi igenom:

 • Identifiering av ogräs och invasiva främmande växter.
 • Förstå processen kring utvärderingen av arter och att den ständigt pågår.
 • Artdatabanken och rapportering av invasiva främmande växter.
 • Bekämpningsmetoder för olika invasiva främmande växter samt de som ligger som förslag på den nationella listan.
 • Sammanfattning av forskningsresultat i Storbritannien kring bekämpningsmetoder för olika Reynoutria arter.

Sist, dock inte minst:

 • Hur avfall ska hanteras för invasiva främmande växter?

Som kursdeltagare kommer man att få tillgång till viktiga länkar och sidor med information relaterat till utbildningens innehåll.