DOKUMENT
TILLSTÅND, AFS OCH DAGLIG TILLSYN

  LADDA NER KÖRTILLSTÅND

Körtillstånd – Truck
Körtillstånd – Travers
Körtillstånd – Lift

BEHÖVER DU KORT FÖR DAGLIG TILLSYN?

Ring huvudkontoret 020 – 444 121!

  LADDA NER KONTROLLKORT (DAGLIG TILLSYN)

Kontrollkort – Truck
Kontrollkort – Travers
Kontrollkort – Lift

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Användning av lyftanordningarAnvändning av motorkedjesågar och röjsågar
Användning av personlig skyddsutrustningAnvändning av truckar

Arbete i motorbranschen
Arbete i stark värme
Arbetsplatsens utformning

Belastningsergonomi
Besiktning av lyftanordningar
Bultpistoler
Byggnads och anläggningsarbete

Första hjälpen och krisstöd

Gasflaskor

Maskiner och viss andra tekniska anordningar (efter 29 dec 2009)
Maskiner och viss andra tekniska anordningar (före 28 dec 2009)

Spikpistoler
Stegar och arbetsbockar
Ställningar
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Tillfälliga personlyft med kranar

Arbetsmiljölagen
Arbetsskador

Lastsäkring (Bil)
Lastsäkring (Lastbil)
Kör och vilotider

Läroplan TLP 10

För mer information besök Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se