Hur hanterar Motivera personuppgifter?

Motivera har sedan 1997 sparat personuppgifter (namn och personnummer) för alla kursdeltagare för att kunna ge våra kunder möjlighet att få nya utbildningsbevis i de fall där dessa gått sönder, tappats bort eller uppdaterats med nya behörigheter.

Dessa personuppgifter sparas både digitalt och i ett låst fysiskt arkiv dit endast administrativ personal har tillträde. De digitala uppgifterna finns i s k SQL-databaser som endast administrativ personal har tillgång till. Uppgifterna är skyddade med s k tvåstegs-inloggning
Motivera garanterar att dessa uppgifter aldrig lämnas ut till tredje part.

Deltagare som gått utbildning hos oss kan alltid begära att deras uppgifter tas bort. Emellertid ska de då vara medvetna om att Motivera inte längre kan tillmötesgå en begäran om nytt utbildningsbevis.