Yrkesförarbevis

Yrkesbevis

Yrkesbevisvalidering

Yrkesbevis är det intyg som verifierar en förares kännedom, erfarenhet och kunskap om fordonet och dess funktioner.Att ge dina yrkesförare utbildning är en smart investering på flera sätt: Med rätt kunskaper kommer personskadorna att minska och med det korttidsfrånvaron och även eventuella kostnader för rehabilitering.

 

Att satsa på utbildning ökar inte bara förarnas produktivitet – skador på maskiner, inventarier och gods kommer att minska i takt med att förarnas tillsyn blir bättre. Och det i sin tur ger minskade reparationskostnader och ökad livslängd. Visst sa vi att utbildning var en smart investering?

UTBILDNINGAR UNDER YRKESFÖRARBEVIS