För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning

Yrkesförarbevis

Validering -Yrkesförarbevis

Yrkesförarbevis är det intyg som verifierar en förares kännedom, erfarenhet och kunskap om fordonet och dess funktioner.Att ge dina yrkesförare utbildning är en smart investering på flera sätt: Med rätt kunskaper kommer personskadorna att minska och med det korttidsfrånvaron och även eventuella kostnader för rehabilitering.

Att satsa på utbildning ökar inte bara förarnas produktivitet – skador på maskiner, inventarier och gods kommer att minska i takt med att förarnas tillsyn blir bättre. Och det i sin tur ger minskade reparationskostnader och ökad livslängd. Visst sa vi att utbildning var en smart investering?

Utbildningar under yrkesförarbevis