Säljutbildning

Sälj med rätt utbildning

SÄLJUTBILDNING

Att ge din personal en gedigen säljutbildning är viktigare än någonsin. Att kunna skapa och behålla goda relationer med sina kunder är avgörande för om företaget ska lyckas eller inte. Som säljare gäller det att ha rätt attityd och med bästa möjliga kommunikation hantera kundens alla behov och önskemål. Med rätt kunskaper får du bra verktyg för att hantera olika kunders frågor och problem. Alla i en organisation som har kundkontakter skulle jobba mycket mer effektivt och målinriktat med en säljutbildning i ryggen.

Effektivt säljande

Att sälja handlar mycket om kommunikation – om att kunna lyssna, förstå kundens perspektiv och föra en dialog som leder fram till en lösning/ett avslut. Det gäller oavsett om du arbetar med produktförsäljning eller mer avancerad funktionsförsäljning.

BLI TRYGGARE I DIN ROLL SOM SÄLJARE

Vi erbjuder även utbildning för dig som har kundkontakter och som känner sig otrygg i situationer med besvärliga kunder. Vi övar att hantera stress, missnöjda och svåra kunder. Med Motiveras säljutbildning lär du dig att arbeta kundorienterat i varje möte med dina kunder. Målet är att du ska få med dig kunskaper hem som du kan omsätta direkt i din vardag. Kontakta oss för närmare information om våra säljutbildningar.