SAFEOP

SAFEOP – Repetitionsutbildning på webben

SAFEOP är ett helt interaktivt repetitionsprogram för truck-,travers- och liftoperatörer. Programmet går igenom den teoretiska kunskap som operatörer av dessa arbetsmaskiner måste känna till. Varje avsnitt avslutas med ett kortare övningsprov.

För att erhålla certifikat måste användaren genomföra och avsluta ett slutprov med minst 80% rätt.
Programmet uppdateras fortlöpande för att alltid ligga i fas med de senaste rönen och bestämmelserna kring truck-, travers- och liftkörning.

Utbildningen innehåller bl a information om respektive maskins konstruktion, säkerhetsaspekter, godshantering, underhåll och lyftanordningar.

En SAFEOP-licens är giltig i tre månader efter aktiveringen. När ni vill aktivera er licens bestämmer ni själva. Det enda ni behöver göra är att underrätta er utbildningssamordnare på Motivera att ni önskar aktivera er licens.

 

Systemkrav:

Windows eller MAC-miljö med en uppdaterad webbläsare.
För bästa prestanda rekommenderas Firefox eller Chrome.
Internet Explorer kräver version 8 eller högre.
Vi rekommenderar ADSL/bredbandsuppkoppling på minst 2MB.
Analoga modemuppkopplingar rekommenderas inte.