För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning

MOTORSÅGSUTBILDNINGAR

Motorsågsanvändning i praktik och teori

Motiveras motorsågsutbildningar syftar till att ge kunskaper så att deltagaren på ett säkert och kontrollerat sätt kan hantera motorsåg och röjsåg i sin arbetsmiljö.

Utbildningsinnehåll för samtliga nivåer:

 • Säkerhetsregler och arbetsskydd
 • Personlig skyddsutrustning
 • Motorsågens funktion och konstruktion
 • Arbetsteknik för motorsåg
 • Skötsel och vård samt säkerhetskontroll av motorsåg
 • Filning av kedja
 • Teoretiskt och praktiskt prov

Allt i enlighet med de krav som ställs i AFS 2012:01

Utbildningstiden varierar beroende på nivå samt motorsågsvana.

Motorsågsutbildningar:

 • A Kapning – Inga förkunskapskrav förutom ålder som normalt bör vara 18 år, men det är tillåtet att delta i lärarledd motorsågsutbildning redan från 16 år (förutsatt mognad
  och adekvat fysik).
 • B Enklare trädfällning – Kräver Nivå A.
 • C Avancerad trädfällning – Kräver Nivå A+B. och minst 80 timmars praktik tillskansade innan eller efter B-examination eller lämplighetsbedömning (gäller särskilt kraftbolagens montörer).
 • S Skadade träd – Kräver Nivå A+B och minst 80 timmars praktik tillskansade innan eller efter B-examination eller lämplighetsbedömning (gäller särskilt kraftbolagens montörer).
 • D Sågning vid linjearbete – Kräver Nivå AB och C eller S, samt godkänd ESA-röj utbildning. (Nivå C och D eller S kan integreras i en CD eller SD-kurs.)
 • E Arbete från mobil plattform – Kräver nivå AB samt godkänd liftutbildning.

Motorsågsutbildning – (Nivå AB)

 • Höör: 12 Mar
 • Oskarshamn: 08 Apr, 02 Apr
 • Luleå: 06 Maj
 • Essunga (Nossebro): 05 Mar, 02 Okt
 • Tanum (Fjällbacka): 09 Apr
 • Stockholm (Norra Sorunda): 23 Apr
 • Ludvika: 27 Feb
 • Mark: 16 Apr

Motorsågsutbildning – (Nivå C)

 • Essunga (Nossebro): 19 Mar, 15 Okt
 • Oskarshamn: 21 Maj
 • Stockholm (Norra Sorunda): 12 Mar

Motorsågsutbildning – (Nivå E)

 • Stockholm: 07 Mar
 • Lilla Edet: 27 Feb

Röjsågsutbildning

 • Oskarshamn: 15 Mar, 24 Maj
 • Bollebygd: 05 Apr
 • Essunga (Nossebro): 01 Mar, 03 Maj, 11 Okt
 • Tanum (Fjällbacka): 08 Apr
 • Mark: 15 Apr
 • Luleå: 04 Jun
 • Stockholm (Norra Sorunda): 22 Apr
 • Lund: 06 Mar