För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning . besiktning

MOTORSÅGSUTBILDNINGAR

Motorsågsanvändning i praktik och teori

Motiveras motorsågsutbildningar syftar till att ge kunskaper så att deltagaren på ett säkert och kontrollerat sätt kan hantera motorsåg och röjsåg i sin arbetsmiljö.

Utbildningsinnehåll för samtliga nivåer:

 • Säkerhetsregler och arbetsskydd
 • Personlig skyddsutrustning
 • Motorsågens funktion och konstruktion
 • Arbetsteknik för motorsåg
 • Skötsel och vård samt säkerhetskontroll av motorsåg
 • Filning av kedja
 • Teoretiskt och praktiskt prov

Allt i enlighet med de krav som ställs i AFS 2012:01

Utbildningstiden varierar beroende på nivå samt motorsågsvana.

Motorsågsutbildningar:

 • A Kapning – Inga förkunskapskrav förutom ålder som normalt bör vara 18 år, men det är tillåtet att delta i lärarledd motorsågsutbildning redan från 16 år (förutsatt mognad
  och adekvat fysik).
 • B Enklare trädfällning – Kräver Nivå A.
 • C Avancerad trädfällning – Kräver Nivå A+B. och minst 80 timmars praktik tillskansade innan eller efter B-examination eller lämplighetsbedömning (gäller särskilt kraftbolagens montörer).
 • S Skadade träd – Kräver Nivå A+B och minst 80 timmars praktik tillskansade innan eller efter B-examination eller lämplighetsbedömning (gäller särskilt kraftbolagens montörer).
 • D Sågning vid linjearbete – Kräver Nivå AB och C eller S, samt godkänd ESA-röj utbildning. (Nivå C och D eller S kan integreras i en CD eller SD-kurs.)
 • E Arbete från mobil plattform – Kräver nivå AB samt godkänd liftutbildning.

Motorsågsutbildning – (Nivå AB)

 • Sjöbo: 18 Apr
 • Lilla Edet: 07 Mar
 • Bollebygd: 13 Dec, 21 Feb, 12 Apr
 • Luleå: 18 Apr
 • Hedemora: 14 Mar, 09 Maj
 • Karlstad: 18 Apr
 • Nynäshamn: 01 Mar, 26 Apr

Motorsågsutbildning – (Nivå C)

 • Nybro: 06 Dec
 • Skurup: 08 Dec
 • Kävlinge: 04 Apr
 • Bollebygd: 16 Mar
 • Nynäshamn: 08 Dec

Röjsågsutbildning – (RA+RB)

 • Malmö: 31 Jan
 • Ängelholm: 07 Dec
 • Bollebygd: 16 Dec, 24 Feb, 21 Apr
 • Nossebro: 03 Mar
 • Falkenberg: 12 Jan
 • Gnosjö: 25 Jan
 • Nynäshamn: 28 Feb, 25 Apr
 • Skinnskatteberg: 04 Apr
 • Uppsala: 07 Mar
 • Linköping: 07 Feb
 • Sundsvall: 18 Apr
 • Hedemora: 13 Mar, 08 Maj
 • Luleå: 24 Apr, 29 Maj