För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning . besiktning

MOTORSÅGSUTBILDNINGAR

Motorsågsanvändning i praktik och teori

Motiveras motorsågsutbildningar syftar till att ge kunskaper så att deltagaren på ett säkert och kontrollerat sätt kan hantera motorsåg och röjsåg i sin arbetsmiljö.

Utbildningsinnehåll för samtliga nivåer:

 • Säkerhetsregler och arbetsskydd
 • Personlig skyddsutrustning
 • Motorsågens funktion och konstruktion
 • Arbetsteknik för motorsåg
 • Skötsel och vård samt säkerhetskontroll av motorsåg
 • Filning av kedja
 • Teoretiskt och praktiskt prov

Allt i enlighet med de krav som ställs i AFS 2012:01

Utbildningstiden varierar beroende på nivå samt motorsågsvana.

Motorsågsutbildningar:

 • A Kapning – Inga förkunskapskrav förutom ålder som normalt bör vara 18 år, men det är tillåtet att delta i lärarledd motorsågsutbildning redan från 16 år (förutsatt mognad
  och adekvat fysik).
 • B Enklare trädfällning – Kräver Nivå A.
 • C Avancerad trädfällning – Kräver Nivå A+B. och minst 80 timmars praktik tillskansade innan eller efter B-examination eller lämplighetsbedömning (gäller särskilt kraftbolagens montörer).
 • S Skadade träd – Kräver Nivå A+B och minst 80 timmars praktik tillskansade innan eller efter B-examination eller lämplighetsbedömning (gäller särskilt kraftbolagens montörer).
 • D Sågning vid linjearbete – Kräver Nivå AB och C eller S, samt godkänd ESA-röj utbildning. (Nivå C och D eller S kan integreras i en CD eller SD-kurs.)
 • E Arbete från mobil plattform – Kräver nivå AB samt godkänd liftutbildning.

Motorsågsutbildning – (Nivå AB)

 • Hässleholm: 09 Okt
 • Essunga (Nossebro): 02 Okt
 • Gävle: 14 Nov
 • Luleå: 01 Nov
 • Sundsvall: 10 Okt
 • Stockholm (Norra Sorunda): 18 Okt

Motorsågsutbildning – (Nivå C)

 • Karlskrona: 24 Okt
 • Stockholm (Norra Sorunda): 07 Nov

Röjsågsutbildning

 • Hässleholm: 12 Okt
 • Oskarshamn: 15 Nov
 • Bollebygd: 07 Nov
 • Tanum (Fjällbacka): 27 Okt
 • Essunga (Nossebro): 05 Okt, 17 Nov
 • Karlstad: 09 Okt, 19 Okt
 • Gävle: 13 Nov
 • Sundsvall: 09 Okt
 • Stockholm (Norra Sorunda): 17 Okt