För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning . besiktning

MOTORSÅGSUTBILDNINGAR

Motorsågsanvändning i praktik och teori

Motiveras motorsågsutbildningar syftar till att ge kunskaper så att deltagaren på ett säkert och kontrollerat sätt kan hantera motorsåg och röjsåg i sin arbetsmiljö.

Utbildningsinnehåll för samtliga nivåer:

 • Säkerhetsregler och arbetsskydd
 • Personlig skyddsutrustning
 • Motorsågens funktion och konstruktion
 • Arbetsteknik för motorsåg
 • Skötsel och vård samt säkerhetskontroll av motorsåg
 • Filning av kedja
 • Teoretiskt och praktiskt prov

Allt i enlighet med de krav som ställs i AFS 2012:01

Utbildningstiden varierar beroende på nivå samt motorsågsvana.

Motorsågsutbildningar:

 • A Kapning – Inga förkunskapskrav förutom ålder som normalt bör vara 18 år, men det är tillåtet att delta i lärarledd motorsågsutbildning redan från 16 år (förutsatt mognad
  och adekvat fysik).
 • B Enklare trädfällning – Kräver Nivå A.
 • C Avancerad trädfällning – Kräver Nivå A+B. och minst 80 timmars praktik tillskansade innan eller efter B-examination eller lämplighetsbedömning (gäller särskilt kraftbolagens montörer).
 • S Skadade träd – Kräver Nivå A+B och minst 80 timmars praktik tillskansade innan eller efter B-examination eller lämplighetsbedömning (gäller särskilt kraftbolagens montörer).
 • D Sågning vid linjearbete – Kräver Nivå AB och C eller S, samt godkänd ESA-röj utbildning. (Nivå C och D eller S kan integreras i en CD eller SD-kurs.)
 • E Arbete från mobil plattform – Kräver nivå AB samt godkänd liftutbildning.

Motorsågsutbildning – (Nivå AB)

 • Stockholm (Norra Sorunda): 28 Mar, 21 Feb
 • Malmö - Repetition: 01 Mar
 • Malmö: 08 Mar
 • Kristianstad: 15 Feb
 • Uddevalla: 25 Jan
 • Göteborg: 08 Feb

Motorsågsutbildning – (Nivå C)

 • Malmö: 29 Mar
 • Norra Sorunda (Stockholm): 11 Apr

Motorsågsutbildning – (Nivå E)

 • Gärsnäs: 15 Mar
 • Norra Sorunda (Stockholm): 13 Apr

Röjsågsutbildning – (RA+RB)

 • Malmö: 24 Feb, 07 Apr, 19 Maj
 • Uddevalla: 24 Jan
 • Göteborg: 11 Feb, 17 Mar, 17 Mar
 • Säffle: 07 Feb
 • Stockholm (Norra Sorunda): 24 Feb, 22 Mar