Sök utbildning

UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö i praktik och teori

Arbetsmiljö berör oss på många plan under en arbetsdag. Motivera erbjuder arbetsmiljöutbildningar av olika slag för olika sektorer i arbetslivet. Säkerhet är en viktig aspekt i t ex våra ställningsbyggnads-eller fallskyddsutbildningar, men även den övergripande oftast förbisedda psykosociala arbetsmiljön ges utrymme, i synnerhet i vår grundkurs i arbetsmiljöarbete, nedan benämnd Arbetsmiljöutbildning.

Om inget annat anges inkluderas alltid instruktörernas resor, traktamente och bilersättningar i det angivna priset.

Utbildningar under arbetsmiljöutbildningar

Ansvarsutbildning – Utbildning för arbetsledare med ansvar för truck-, travers- och/eller skyliftförare.

 • - Lärarledd distansutbildning: 30 Nov
 • Stockholm (Sollentuna): 06 Okt, 10 Dec
 • Göteborg: 29 Sep, 24 Nov
 • Malmö: 21 Okt, 19 Nov
 • Västerås: 29 Sep, 11 Nov
 • Uddevalla: 12 Nov

Arbetsmiljöutbildning – för chefer och skyddsombud

 • Västerås: 15 Okt
 • Göteborg: 25 Nov
 • Malmö: 02 Nov
 • Stockholm (Sollentuna): 18 Nov

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

 • Uddevalla: 22 Okt
 • Göteborg: 10 Nov
 • Malmö: 29 Okt