För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning

UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö i praktik och teori

Arbetsmiljö berör oss på många plan under en arbetsdag. Motivera erbjuder arbetsmiljöutbildningar av olika slag för olika sektorer i arbetslivet. Säkerhet är en viktig aspekt i t ex våra ställningsbyggnads-eller fallskyddsutbildningar, men även den övergripande oftast förbisedda psykosociala arbetsmiljön ges utrymme, i synnerhet i vår grundkurs i arbetsmiljöarbete, nedan benämnd Arbetsmiljöutbildning.

Om inget annat anges inkluderas alltid instruktörernas resor, traktamente och bilersättningar i det angivna priset.

Utbildningar under arbetsmiljöutbildningar

Ansvarsutbildning

 • - Lärarledd distansutbildning: 22 Aug, 02 Sep, 24 Sep, 22 Okt, 12 Dec, 18 Nov
 • Malmö: 26 Aug, 14 Nov
 • Växjö: 03 Sep
 • Kalmar: 04 Sep
 • Göteborg: 02 Sep, 04 Nov, 09 Dec
 • Uddevalla: 29 Aug
 • Luleå: 09 Sep
 • Västerås: 29 Aug, 17 Okt, 04 Dec
 • Stockholm: 05 Sep
 • Stockholm (Norsborg): 13 Nov

BAM -Arbetsmiljöutbildning

 • - Lärarledd distansutbildning: 01 Okt, 18 Sep, 30 Okt, 04 Dec

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

 • - Lärarledd distansutbildning: 07 Okt, 06 Dec