För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning . besiktning

UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö i praktik och teori

Arbetsmiljö berör oss på många plan under en arbetsdag. Motivera erbjuder arbetsmiljöutbildningar av olika slag för olika sektorer i arbetslivet. Säkerhet är en viktig aspekt i t ex våra ställningsbyggnads-eller fallskyddsutbildningar, men även den övergripande oftast förbisedda psykosociala arbetsmiljön ges utrymme, i synnerhet i vår grundkurs i arbetsmiljöarbete, nedan benämnd Arbetsmiljöutbildning.

Om inget annat anges inkluderas alltid instruktörernas resor, traktamente och bilersättningar i det angivna priset.

Utbildningar under arbetsmiljöutbildningar

Ansvarsutbildning – Utbildning för arbetsledare med ansvar för truck-, travers- och/eller skyliftförare.

  • - Lärarledd distansutbildning: 09 Maj, 25 Maj
  • Malmö: 17 Apr
  • Göteborg: 24 Apr
  • Västerås: 09 Maj
  • Norsborg: 28 Mar

Arbetsmiljöutbildning – BAM (Bättre Arbetsmiljö, arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud)

  • - Lärarledd distansutbildning: 29 Mar, 03 Maj, 13 Apr, 22 Maj, 14 Jun, 04 Okt

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

  • - Lärarledd distansutbildning: 05 Apr, 13 Apr
  • Göteborg: 15 Maj