Sök utbildning

UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö i praktik och teori

Arbetsmiljö berör oss på många plan under en arbetsdag. Motivera erbjuder arbetsmiljöutbildningar av olika slag för olika sektorer i arbetslivet. Säkerhet är en viktig aspekt i t ex våra ställningsbyggnads-eller fallskyddsutbildningar, men även den övergripande oftast förbisedda psykosociala arbetsmiljön ges utrymme, i synnerhet i vår grundkurs i arbetsmiljöarbete, nedan benämnd Arbetsmiljöutbildning.

Om inget annat anges inkluderas alltid instruktörernas resor, traktamente och bilersättningar i det angivna priset.

Utbildningar under arbetsmiljöutbildningar

Ansvarsutbildning – Utbildning för arbetsledare med ansvar för truck-, travers- och/eller skyliftförare.

  • - Lärarledd distansutbildning: 30 Nov
  • Stockholm (Sollentuna): 10 Dec
  • Göteborg: 24 Nov
  • Malmö: 19 Nov

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

  • Uddevalla: 26 Mar, 22 Okt
  • Malmö: 29 Okt