För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning . besiktning

UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö i praktik och teori

Arbetsmiljö berör oss på många plan under en arbetsdag. Motivera erbjuder arbetsmiljöutbildningar av olika slag för olika sektorer i arbetslivet. Säkerhet är en viktig aspekt i t ex våra ställningsbyggnads-eller fallskyddsutbildningar, men även den övergripande oftast förbisedda psykosociala arbetsmiljön ges utrymme, i synnerhet i vår grundkurs i arbetsmiljöarbete, nedan benämnd Arbetsmiljöutbildning.

Om inget annat anges inkluderas alltid instruktörernas resor, traktamente och bilersättningar i det angivna priset.

Utbildningar under arbetsmiljöutbildningar

Ansvarsutbildning – Utbildning för arbetsledare med ansvar för truck-, travers- och/eller skyliftförare.

  • - Lärarledd distansutbildning: 11 Okt, 09 Nov, 23 Nov, 14 Dec
  • Luleå: 30 Nov
  • Malmö: 13 Nov
  • Oskarshamn: 16 Nov
  • Göteborg: 06 Nov
  • Uddevalla: 30 Nov
  • Västerås: 16 Okt, 07 Dec
  • Stockholm (Järfälla): 09 Nov

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

  • - Lärarledd distansutbildning: 12 Okt, 07 Dec