För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning . besiktning

UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö i praktik och teori

Arbetsmiljö berör oss på många plan under en arbetsdag. Motivera erbjuder arbetsmiljöutbildningar av olika slag för olika sektorer i arbetslivet. Säkerhet är en viktig aspekt i t ex våra ställningsbyggnads-eller fallskyddsutbildningar, men även den övergripande oftast förbisedda psykosociala arbetsmiljön ges utrymme, i synnerhet i vår grundkurs i arbetsmiljöarbete, nedan benämnd Arbetsmiljöutbildning.

Om inget annat anges inkluderas alltid instruktörernas resor, traktamente och bilersättningar i det angivna priset.

Utbildningar under arbetsmiljöutbildningar

Ansvarsutbildning – Utbildning för arbetsledare med ansvar för truck-, travers- och/eller skyliftförare.

  • - Lärarledd distansutbildning: 29 Sep, 17 Nov, 26 Sep, 30 Sep
  • Malmö: 14 Sep
  • Västerås: 18 Okt, 29 Nov
  • Göteborg: 09 Nov
  • Uddevalla: 03 Okt
  • Järfälla: 01 Nov

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

  • - Lärarledd distansutbildning: 27 Sep, 15 Nov
  • Uddevalla: 08 Nov
  • Göteborg: 15 Nov
  • Borås: 21 Nov