För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning

UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö i praktik och teori

Arbetsmiljö berör oss på många plan under en arbetsdag. Motivera erbjuder arbetsmiljöutbildningar av olika slag för olika sektorer i arbetslivet. Säkerhet är en viktig aspekt i t ex våra ställningsbyggnads-eller fallskyddsutbildningar, men även den övergripande oftast förbisedda psykosociala arbetsmiljön ges utrymme, i synnerhet i vår grundkurs i arbetsmiljöarbete, nedan benämnd Arbetsmiljöutbildning.

Om inget annat anges inkluderas alltid instruktörernas resor, traktamente och bilersättningar i det angivna priset.

Utbildningar under arbetsmiljöutbildningar

Ansvarsutbildning

  • - Lärarledd distansutbildning: 29 Apr, 23 Maj, 28 Maj, 11 Jun
  • Malmö: 17 Apr, 06 Nov
  • Västerås: 27 Maj
  • Göteborg: 14 Okt, 09 Dec

Ansvarsutbildning för Svenska Kyrkan

  • - Lärarledd distansutbildning: 07 Maj, 22 Apr

BAM -Arbetsmiljöutbildning

  • - Lärarledd distansutbildning: 21 Maj, 18 Sep, 30 Okt
  • Ronneby: 18 Apr

BAM -Arbetsmiljöutbildning REP

  • - Lärarledd distansutbildning: 21 Maj, 18 Sep
  • Ronneby: 18 Apr

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

  • - Lärarledd distansutbildning: 25 Apr