Arbete på väg

Skaffa dig rätt utbildning på vägen

Utbildning kring Arbete på väg är obligatorisk för alla som bedriver vägarbete på allmänna vägar oavsett om man arbetar med byggande, underhåll eller drift. Säkerhet vid arbete på väg är dessutom en arbetsmiljöfråga som berör alla som jobbar inom vägarbete – oavsett om krav från Vägverket föreligger eller ej.

MILJÖ OCH ARBETE PÅ VÄG – HUR KAN DU PÅVERKA?

Säkerhet och miljö blir allt viktigare för alla som jobbar med arbete på väg, men även i samhället i stort. Vi har alla ett ansvar – och en möjlighet att påverka. Målet med Motiveras utbildning Miljö på väg är att man efter utbildningen ska känna sig inspirerad och motiverad att arbeta självständigt mot ett mer miljöanpassat arbetssätt. Tanken är att man ska få med sig kunskaper hem som kan omsättas direkt i vardagen.

MOTIVERA FINNS I HELA SVERIGE

Vi utbildar företag från Ystad till Överkalix – i egna lokaler eller på plats ute hos kund om så önskas. Förutom utbildning i Arbete på väg och Miljö på väg erbjuder vi över åttio andra populära utbildningar, anpassade för både små och stora företag. Med Motivera kan du helt enkelt utbilda all personal på ett och samma ställe.

Om inget annat anges så ingår instruktörernas resor, traktamente och olika bilersättningar alltid i det totala priset.

UTBILDNINGAR UNDER ARBETE PÅ VÄG