För en säkrare arbetsplats

Utbildning . rådgivning . besiktning

-Lärarledda distansutbildningar

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

 • - Lärarledd distansutbildning - Engelska: 11 Nov
 • Uddevalla: 07 Dec
 • Malmö: 22 Okt

BRAND- OCH KEMIKALIEUTBILDNINGAR

Lagring och Hantering av Litiumbatterier

 • - Lärarledd distansutbildning: 04 Nov, 25 Nov, 11 Jan, 20 Dec

Brandskyddsansvarig

 • - Lärarledd distansutbildning: 25 Okt

Föreståndare Brandfarlig vara

 • - Lärarledd distansutbildning: 01 Nov, 07 Dec

Lagring och Hantering av Kemikalier

 • - Lärarledd distansutbildning: 26 Nov, 17 Dec

Heta Arbeten

 • - Lärarledd distansutbildning: 20 Okt, 03 Nov, 08 Nov, 12 Nov, 16 Nov, 24 Nov, 29 Nov, 03 Dec, 13 Dec, 15 Dec, 16 Dec
 • Borås: 13 Dec
 • Göteborg: 25 Okt, 02 Dec
 • Uddevalla: 08 Nov, 06 Dec
 • Västerås: 02 Nov, 09 Dec
 • Malmö: 08 Nov, 02 Dec, 24 Jan
 • Örebro: 01 Nov, 01 Dec
 • Stockholm (Sollentuna): 09 Nov

Härdplast och allergiframkallande produkter

 • - Lärarledd distansutbildning: 25 Okt, 23 Nov, 16 Dec

ENTREPRENAD

EBR Kabelförlängning

 • - Lärarledd distansutbildning: 20-21 Okt
 • Göteborg: 20-21 Okt

Arbete på väg 1.1 – 1.3

 • - Lärarledd distansutbildning: 10 Nov, 19 Nov, 14 Dec

Arbete på väg 2.2 med 3.0

 • - Lärarledd distansutbildning: 20-21 Okt

Heta Arbeten

 • - Lärarledd distansutbildning: 20 Okt, 03 Nov, 08 Nov, 12 Nov, 16 Nov, 24 Nov, 29 Nov, 03 Dec, 13 Dec, 15 Dec, 16 Dec
 • Borås: 13 Dec
 • Göteborg: 25 Okt, 02 Dec
 • Uddevalla: 08 Nov, 06 Dec
 • Västerås: 02 Nov, 09 Dec
 • Malmö: 08 Nov, 02 Dec, 24 Jan
 • Örebro: 01 Nov, 01 Dec
 • Stockholm (Sollentuna): 09 Nov

Liftförarutbildning inkl. Fallskydd

 • Borås: 24 Nov
 • Göteborg: 10 Nov, 09 Dec
 • Uddevalla: 21 Okt, 23 Nov, 22 Nov
 • Malmö: 15 Nov, 07 Dec, 27 Okt
 • Västerås: 26 Okt, 26 Nov
 • Norrköping: 29 Nov
 • Stockholm (Järfälla): 10 Nov, 08 Dec
 • Örebro: 18 Nov
 • Höör: 26 Okt

Ställningsbygge – Upp till 9 meter

 • - Lärarledd distansutbildning: 25 Okt, 16 Nov

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

 • - Lärarledd distansutbildning - Engelska: 11 Nov
 • Uddevalla: 07 Dec
 • Malmö: 22 Okt

Härdplast och allergiframkallande produkter

 • - Lärarledd distansutbildning: 25 Okt, 23 Nov, 16 Dec

FARLIGT GODS

Lagring och Hantering av Litiumbatterier

 • - Lärarledd distansutbildning: 04 Nov, 25 Nov, 11 Jan, 20 Dec

Farligt gods ADR 1.3 – Avsändare, lager och logistik

 • - Lärarledd distansutbildning: 22 Nov, 15 Dec

Farligt Gods RID 1.3 – Farligt gods på järnväg

 • - Lärarledd distansutbildning: 09 Feb

Farligt Gods IMDG 1.3 – Farligt gods på sjö

 • - Lärarledd distansutbildning: 12 Jan, 08 Feb

Farligt Gods ADR 1.3

 • - Lärarledd distansutbildning: 01 Nov, 01 Dec, 18 Okt

MASKINUTBILDNINGAR

Traversförarutbildning med säkra lyft – Repetition

 • - Lärarledd distansutbildning: 25 Okt, 22 Nov, 16 Dec

Liftförarutbildning (Mobila arbetsplattformar) – Repetition

 • - Lärarledd distansutbildning: 23 Nov, 15 Dec

Liftförarutbildning inkl. Fallskydd

 • Borås: 24 Nov
 • Göteborg: 10 Nov, 09 Dec
 • Uddevalla: 21 Okt, 23 Nov, 22 Nov
 • Malmö: 15 Nov, 07 Dec, 27 Okt
 • Västerås: 26 Okt, 26 Nov
 • Norrköping: 29 Nov
 • Stockholm (Järfälla): 10 Nov, 08 Dec
 • Örebro: 18 Nov
 • Höör: 26 Okt

Traversförarutbildning med säkra lyft

 • Göteborg: 03 Nov, 01 Dec
 • Uddevalla: 29 Okt, 30 Nov, 08 Dec
 • Malmö: 12 Nov, 17 Dec
 • Västerås: 25 Okt, 03 Nov, 25 Nov, 15 Dec
 • Linköping: 28 Okt
 • Stockholm (Sollentuna): 01 Nov, 02 Dec

Truckförarutbildning

 • Borås: 18 Nov
 • Uddevalla: 10 Nov, 20 Okt, 09 Dec
 • Göteborg: 02 Nov, 25 Nov, 14 Dec, 19 Jan
 • Malmö: 25 Okt, 03-04 Nov, 19 Nov, 06 Dec
 • Ljungby: 02 Nov
 • Kalmar: 11 Nov
 • Stockholm (Järfälla): 28 Okt, 17 Nov, 16 Dec
 • Stockholm (Kungens kurva): 09 Nov, 10 Nov, 24 Nov, 07 Dec, 14 Dec
 • Västerås: 22 Okt, 04 Nov, 23 Nov, 14 Dec
 • Västerås - Engelska: 25 Okt
 • Norrköping: 08 Nov, 06 Dec
 • Örebro: 19 Nov, 07 Dec
 • Falköping: 26 Okt, 03 Nov
 • Karlstad: 26 Okt
 • Linköping: 25 Okt
 • Luleå: 11 Nov

Truckförarutbildning – Repetition

 • - Lärarledd distansutbildning: 21 Okt, 26 Okt, 15 Nov, 13 Dec

Farligt Gods ADR 1.3

 • - Lärarledd distansutbildning: 01 Nov, 01 Dec, 18 Okt

MOTORSÅGSUTBILDNINGAR

Motorsågsutbildning – (Nivå AB)

 • Göteborg: 26-28 Okt
 • Ljusdal: 16-18 Nov
 • Falkenberg: 16-18 Nov

Röjsågsutbildning – (RA+RB)

 • Malmö: 30 Nov
 • Uddevalla: 11 Nov
 • Göteborg: 29 Okt
 • Lyckeå/Ronneby: 25 Okt
 • Strängnäs: 16 Nov
 • Falkenberg: 25 Nov

Motorsågsutbildning – (Nivå C)

 • Nossebro: 16-17 Nov
 • Västervik: 27-28 Okt

TRAFIKVERKETS KRAVUTBILDNINGAR

Arbete på väg 1.1 – 1.3

 • - Lärarledd distansutbildning: 10 Nov, 19 Nov, 14 Dec

Arbete på väg 2.2 med 3.0

 • - Lärarledd distansutbildning: 20-21 Okt

YKB 1: Effektiv körning

 • Uddevalla: 05 Nov

YKB 4: Din hälsa

 • Uddevalla: 13 Nov