Truckutbildning Göteborg

För att undvika onödiga skador och olyckor på arbetsplatsen så är det viktigt att personalen har en aktuell truckutbildning och varsitt truckkort. En truckutbildning för personalen hos Motivera i Göteborg ordnar så att företaget uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på att en truck bara får användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Om alla truckförare känner till risker, faror och truckens begränsningar i trånga utrymmen så minimeras risken för skador på både gods och människor. Efteråt kommer du få en personal som känner sig mycket säkrare.

Motivera har sin utbildningslokal på Godsgatan 16 i Göteborg och vi har erfarenhet av att utfärda truckkort ända sedan 1997. För att se vilka datum vi redan har inplanerade för truckutbildning i Göteborg och andra orter, klicka HÄR.

Önskar ni en truckutbildning för bara ert eget företag på plats hos er på en annan adress i Göteborg istället? Då kontaktar du oss på Motivera så ordnar vi det. För vi vet att det kan vara svårt att få till tiden och att synka en utbildning med teamets olika skift! Teoridelen via Motivera kan man även få som en lärarledd truckutbildning på distans så att alla ska kunna ha möjlighet att delta.

Truckutbildning i Göteborg

Motiveras truckutbildning i Göteborg är enligt truckläroplanen TLP-10 och det är ett regelverk som har tagits fram av arbetsmarknadens parter för att ge alla truckförare samma grundläggande truckutbildning och kunskaper. Vi erbjuder truckutbildning i truckklasserna A, B, C och D.

Efter en slutförd truckutbildning efter TLP-10 så kommer personalen att ha goda kunskaper i bland annat:

  • Farligt gods
  • Arbetarskydd och interna regler
  • Trafiklagstiftning
  • Daglig tillsyn
  • Säkerhet och ekonomi.
  • Material- och godshantering
  • Truckens konstruktion och olika trucktyper
  • Truckens arbetssätt
  • Ergonomi

Det är vanligt att någon behöver en truckutbildning på engelska. Därför erbjuder Motivera i Göteborg även detta.

Och för truckförare som tidigare gått en truckutbildning tidigare har Motivera i Göteborg en truckutbildning med repetition. Den är ca 4 timmar lång och bör göras minst vart 5:e år för att förarens kunskaper ska hållas uppdaterade.

Dessutom, för snabba uppdateringar inom truckutbildning har Motivera tagit fram SAFEOP, vårt E-learningsverktyg för repetition på nätet. Här kan truckförare ta del av de senaste rönen och lagändringarna som berör den som kör truck.

Efter en utbildning för truck i Göteborg

Efter att deltagaren fått sin truckutbildning avklarat med godkänt teoretiskt och praktiskt prov, och truckkortet är utfärdat så behöver varje truckförare ett körtillstånd som gäller på den aktuella arbetsplatsen för att undvika dyra sanktionsavgifter. Innan körning ska arbetsgivaren utfärda ett körtillstånd, och det kan laddas ner för utskrift HÄR.

På grund av stor efterfrågan har Motivera också en egen utbildning för arbetsledare som har ansvar för truckförare.