Kap 1 -Att arbeta med truck
 
Kapitel 2 -Arbetsplatsen
 
Kapitel 3 -Olika typer av truckar
 
 • Kapitel 4 -Truckens delar
 •  
  Kapitel 5 -Skötsel och underhåll
   
  Kapitel 6 -Krafter
   
  Kapitel 7 -Stödyta och tyngdpunkt
   
  Kapitel 8 -Gods och lastbärare
   
  Kapitel 9 -Att hantera gods
   
  Kapitel 10 -Ergonomi
   
  Kapitel 11- -Signaler
   
  Kapitel 12 -Truckförarens ansvar