Besiktning av truckar

Förutom den dagliga kontrollen så finns det lagkrav på att en besiktning ska utföras varje år på truckar som är menade för personlyft. Ett exempel på det är plocktruckar som ofta används inom lager och logistik. Truckar för godshantering behöver inte besiktigas varje år, utan det är tillräckligt att besikta dem enligt tillverkarens rekommendationer.