Besiktning av ställningar

För att göra arbete på ställningar säkrare finns det föreskrifter gällande att varje ställning ska vara besiktad och att det ska hänga en besiktningsskylt på ställningen innan någon får gå upp i den. Kategorin ställningar innefattar bland annat fasadställningar, ställningar för skydd vid takarbete och rullställningar.