Besiktning av fallskyddsutrustning

Regelbunden besiktning av fallskyddsutrustning. Enligt lag är arbetsgivare skyldiga att genomföra besiktning minst var 12:e månad, och detta ska dokumenteras. Om utrustningen används i tuffa miljöer eller är utsatt för mycket slitage bör den få en kompletterande kontroll oftare än så. Blästring eller svetsning är två exempel på arbeten som är extra påfrestande för utrustningen.