Stödsystem

Support – När ni behöver hjälp, får ni snabb service via telefon och mail.

Systemstöd – Vårt webbaserade verkytyg Molly håller koll på era utbildningar, åt er.

Molly löser följande;

 • Planering tillfällen
  Dagar, orter
 • Alla Motivera kurser/utbildningar
 • Bokningar-Ombokningar
 • Elever/Användare
 • Instruktörer/lärare
 • Kundorder/Kallelser
 • Behörigheter
  Kort/intyg/Körtillstånd/Certifikat
 • Repetition
  Påminnelser