SAFEOP är Motiveras verktyg för repetition på nätet. Här kan man snabbt gå igenom viktig information för truck-, travers-, och skyliftförare och ta del av de senaste rönen och lagändringarna som berör förare av respektive fordon. Utbildningen tar cirka 40 minuter till en timme att genomföra.

SAFEOP har även en webbbutbildning för ADR 1.3 inom SAFEOP:s ram som inte nödvändigtvis är en repetitionskurs, utan kan användas för att få behörighet att arbeta under undantaget 1.3.

Efter varje avsnitt i SAFEOP följer ett kortare prov, där man måste ha minst 75% av frågorna rätt för att kunna fortsätta vidare i programmet. SAFEOP avslutas med ett slutprov där frågor från samtliga avsnitt blandas. För att bli godkänd måste man svara rätt på 80% av frågorna. Efter godkänt prov genererar systemet ett certifikat i pdf-format. Detta kan skrivas ut från vilken dator som helst.

En SAFEOP-licens är giltig i tre månader, därefter måste den förlängas.

Kontakta våra utbildningssamordnare för mer information om hur SAFEOP kan hjälpa dig i din verksamhet.