Att hantera gods på ett säkert och effektivt sätt med en truck är en uppgift som ställer höga krav på truckföraren. För att klara jobbet på ett bra sätt behövs bland annat: gott omdöme, rätt attityd, noggrannhet, säkerhetstänkande, samt fördjupad kunskap och erfarenhet av materialhantering. Det mesta av detta kan man skaffa sig genom bra utbildning och träning. Andra saker kräver personliga egenskaper.

Vi söker nu individer som passar väl för denna viktiga uppgift och vår inledande undersökning är ett led i att hitta dessa kandidater. Du kommer därför att få ett antal frågor OM DIG och OM DIN ERFARENHET. Lycka till!

  ANGE PERSONUPPGIFTER


  OM DIG


  Hur är du som person


  OM DIN ERFARENHET

  Vilken erfarenhet har du

  ¨