Rådgivning & analyser

Motivera erbjuder behovsanalyser och rådgivning inom en rad olika ämnen som berör arbetsmiljö och säkerhet. Vi har mångårig erfarenhet och djup expertis inom brandsäkerhet, kemikaliesäkerhet, farligt gods, lager och utbildningar.

Har du frågor om något relaterat ämne som inte finns listat nedan?
Ring oss, så har vi en lösning.

Utbildningsbehov

Vi hjälper dig att identifiera verksamhetens utbildningsbehov. Utefter vår analys så kan vi följa upp med en långsiktig och anpassad utbildningsplan för företagets berörda medarbetare.

Brandsäkerhet

Motivera bistår med rådgivning inom brandrelaterade frågor.
Vanliga frågor inom detta ämne är:

 • SBA-rondering
 • SBA-dokumentation
 • Placering och val av släckmedel
 • Skyltrond
 • Brandskyddskontroll på fordon och maskiner (SBF 127)
 • Utrustning för första-hjälpen
 • Riskanalys

Vi kan även bistå vid upphandling av brandskyddstjänster.

Kemikaliesäkerhet

Här följer några exempel på kemirelaterade frågor där vi erbjuder rådgivning.

 • Giftinformation
 • Produktregister, lagring och hantering
 • Lagring och hantering av litiumbatterier
 • Riskanalys

Farligt gods

Inom farligt gods erbjuder vi rådgivning kring frågor som behandlar:

 • Klassificering
 • Transportdokument
 • Instruktioner och rutiner
 • Lagring och hantering
 • Transport av litiumbatterier
 • Avfallshantering
 • Riskanalys

Välkommen att kontakta oss på Motivera för en förutsättningslös diskussion kring säkerhet och arbetsmiljö.