Nytt/borttappat utbildningsbevis

Har ni tappat ert utbildningsbevis (ex "truckkort" ) kan ni beställa ett nytt kort nedan. Utfärdande av nytt utbildningsbevis är förknippat med en kostnad under förutsättning att utbildningsbeviset inte var felaktigt genom Motiveras försorg, exempelvis felstavat namn, felaktig eller utlämnad behörighet.

Avgiften för kortet är 500 kronor och kommer att faktureras er till den adress ni anger nedan. När Motivera mottagit betalning, skickas nytt utbildningsbevis.

Det är nu också möjligt att betala via Swish (nummer: 123 172 23 62). Ange då namn och personnummer i Swish meddelanderuta (under beloppet). Glöm då inte att kryssa i rutan nedan så vi vet att vi ska leta efter din betalning på Swishkontot.

* anger obligatoriska fält

Var noga med att ditt nya namn anges i rutan namn ovanför. Vi söker upp dina uppgifter i våra register med hjälp av personnumret.

Leverans
Godkännande
Härmed intygas att jag är medveten om att utfärdande av nytt utbildningsbevis är förknippat med en kostnad på 500 SEK under förutsättning att utbildningsbeviset inte var felaktigt genom Motivera CSR AB:s försorg, exempelvis felstavat namn, felaktig eller utlämnad behörighet. Jag godkänner härmed att då betalning föreligger sker detta med faktura ställd till den adress som angivits ovan och att utbildningsbeviset skickas ut när full betalning erlagts.
Jag samtycker också till att Motivera lagrar mitt personnummer för att på detta sätt kunna ta fram de uppgifter som krävs för utfärdandet av ett nytt utbildningsbevis och att Motivera härmed att fullgjort sitt åtagande i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser. Begäran om att bli borttagen ur databasen skickas till infomaster@motivera.com - en sådan begäran innebär automatiskt att man frånsäger sig alla möjligheter att kunna få kopior av utbildningsintyg från Motivera framgent, då dessa uppgifter inte längre finns i Motiveras arkiv.