Arbetar du med elinstallationer?

Då behöver du kontinuerligt uppdatera din kunskap kring hur du kan bygga säkra elanläggningar efter gällande regler. Vår utbildning bygger på Svensk
Standards regelverk för utförande av elinstallationer för lågspänning; Elinstallationsreglerna. Utbildningen är baserad på gällande utgåva 4, samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter för utförande av starkströmsanläggningar.

För mer info gå till: ELINSTALLATIONSREGLERNA SS436 40 00, UTG. 4