MOTORSÅGSUTBILDNING NIVÅ B

Motorsåg B Enklare trädfällning

Förkunskaper/Krav: Motorsåg Nivå A

Utbildningstid:

2 dagar

Motorsåg B bygger man på kunskapen från Motorsåg A med teoretisk och praktisk genomgång av hur man säkert och effektivt kan genomföra enklare trädfällning.

Vad säger lagen?

ur AFS 2012:01 Användning av motorkedjesågar och röjsågar:

Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper så att de på ett säkert och kontrollerat sätt kan fälla och upparbeta träd med motorsåg.