Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft.

För Motiveras del innebär detta följande för våra deltagare:

  1. Motivera garanterar att deltagares personuppgifter sparas i en fysisk miljö som omöjliggör obehöriga att komma i kontakt med era personuppgifter
  2. Motivera lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.
  3. Den enskilde deltagaren har alltid rätt att ta del av all registrerad information om sig själv i Motiveras olika system
  4. Den enskilde deltagaren har rätt att begära att samtliga personuppgifter om sig själv tas bort från samtliga register hos Motivera.

OBS! Tänk på att rätten att bli glömd (i enlighet med punkt fyra ovan) innebär att Motivera inte längre kan uppfylla någon begäran att utfärda nya utbildningsbevis eftersom uppgifterna inte längre finns i våra system.

Vad räknas som personuppgift?

Som personuppgift räknas alla uppgifter som kan härledas till en specifik person. T ex personnummer, för- och efternamn, privata telefonnummer etc.
I säljavseende lagrar Motivera endast relevant information avseende förhållandet mellan säljare och köpare i sitt CRM-system. Gammal information utan säljrelevans tas bort. Detta gäller också samtliga medarbetares mejlkonversation med kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

FAQ

 

Varför används personnummer?
Personnummer används för att kunna sammankoppla de utbildningar som en person genomfört med den personen. När det gäller s k kravkurser är detta extra viktigt.
 
Vilka kan komma åt mina personuppgifter?
Personuppgifter hanteras endast av personal som har en relevant användning av dem i olika delar av utbildningskedjan innebär det säljare, sedan instruktörer och sista administrativ personal.
Är mina personuppgifter säkra?
Motivera förvarar uppgifter om deltagare i både fysiska arkiv och digitala databaser. Dessa är låsta och endast administrativ personal med
personliga inloggningar har tillträde.
Kan jag begära att bli borttagen från Motiveras arkiv?
Ja. Man ska dock vara medveten om att man i sådana fall avsäger sig rätten och möjligheten att få nya utbildningsbevis utfärdade eftersom vi i
det fallet inte längre har de uppgifterna i våra arkiv.
Delar Motivera personuppgifter med tredje part?
Nej. Motivera garanterar att personlig information i våra register inte ges vidare eller säljs till tredje part.
Kan jag se exakt vilka uppgifter som är registrerade om mig?
Varje enskild deltagare kan alltid begära ut all information som finns registerad om vederbörande i Motiveras system.