Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft.

För Motivera Sverige AB:s del innebär detta följande för våra deltagare:

Motivera Sverige AB garanterar att deltagares personuppgifter sparas i en databas som omöjliggör obehöriga att komma i kontakt med era personuppgifter. Personuppgifter hanteras endast av personal som har en relevant användning av dessa uppgifter i utbildningskedjan.

Motivera Sverige AB lämnar ut personuppgifter på intyg, certifikat eller deltagarlistor på genomförd kurs till deltagarens arbetsgivare men aldrig till annan tredje part.

Den enskilde deltagaren och deltagarens arbetsgivare har alltid rätt att begära ut registrerad information om deltagaren i Motivera Sverige AB:s utbildningsregister.

Den enskilde deltagaren har rätt att begära att samtliga personuppgifter om sig själv tas bort från utbildningsregistret hos Motivera Sverige AB. Skicka en begäran till info@motivera.com så kommer vi att behandla ditt önskemål.

 

OBS! Tänk på att om du begär att bli bortplockad så innebär det att Motivera Sverige AB inte längre kan uppfylla någon begäran att utfärda nya utbildningsbevis eftersom uppgifterna inte längre finns i våra system.

Vad räknas som personuppgift?

Som personuppgift räknas alla uppgifter som kan härledas till en specifik person till exempel personnummer, namn, mejladress, telefonnummer mm. Personnummer används för att kunna sammankoppla utbildningar och behörigheter för dig som gått en utbildning hos Motivera Sverige AB. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Motivera Sverige AB förvarar uppgifter om deltagare i en digital databas.
Mer information om GDPR hittar du på Motivera Sverige ABs hemsida. www.motivera.com