OBS! Nya bestämmelser från Energiföretagen Sverige från 16 oktober 2023.

Utbildningarna kommer få nya konceptnamn:

ESA-E:1 ESA Elektriskt arbete – Tidigare ESA Fackkunnig, 8 h.

ESA-E2 ESA Icke elektriskt arbete – Tidigare ESA Instruerad, 4 h.

EBR Kabelförläggning inkluderar nu ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete (tid ESA Instruerad) Detta innebär en utbildning två certifikat. Certifikatet Kabelförläggning kommer endast vara giltigt tillsammans med certifikatet ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete (tid ESA Instruerad) och det kommer att framgå på certifikatet. 8+4 h.