Besiktning av ställningar

För att göra arbete på ställningar säkrare finns det föreskrifter gällande att varje ställning ska vara besiktad och att det ska hänga en besiktningsskylt på ställningen innan någon får gå upp i den. Kategorin ställningar innefattar bland annat fasadställningar, ställningar för skydd vid takarbete och rullställningar.

Motivera har auktoriserad personal som utför besiktningar och kontroller av byggställningar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2013:4. Under en besiktning kontrollerar vi underlaget ställningen står på, att den är korrekt uppbyggd och att inga delar fattas eller sitter löst. Vi ser så att den håller måttet för att vara en säker arbetsplats. Blir det godkänt på besiktningen så delar vi ut ett dokument på att den är godkänd. Upptäcker vi brister så lämnar vi punkter på vad som behöver åtgärdas.