Besiktning av fallskyddsutrustning

Motivera har personal med kompetens för att utföra regelbunden besiktning av fallskyddsutrustning. Enligt lag är arbetsgivare skyldiga att genomföra besiktning minst var 12:e månad, och detta ska dokumenteras. Om utrustningen används i tuffa miljöer eller är utsatt för mycket slitage bör den få en kompletterande kontroll oftare än så. Blästring eller svetsning är två exempel på arbeten som är extra påfrestande för utrustningen.

Motiveras fallskyddsutrustningsbesiktning sker enligt EN-standard EN 365:2004. Det innebär bland annat att vi kontrollerar sömmar, slitage och skador på band. Därefter går vi igenom märkning, mekanik och smörjning. Sedan gör vi en allmän översyn på yttre påverkan. Hela besiktningen dokumenteras och vi lämnar en kopia av protokollet till dig som kund. Blir utrustningen underkänd så ska den tas ur bruk och kasseras omgående.