Besiktningar

Genom att regelbundet genomföra auktoriserade besiktningar så får du en trygg och säker arbetsmiljö för dina anställda. Arbetsgivaren har ansvar för att rutiner för kontroller och besiktning sköts på rätt sätt och i rätt tid. Dyra sanktionsavgifter kan komma att utdelas vid en kontroll om brister upptäcks eller om besiktning inte har utförts enligt fastställda intervaller.