Traversutbildning med säkra lyft

Utbildning i våra lokaler

Vi utbildar i hela Sverige, från Ystad i söder till Överkalix i norr. Varje månad året runt.
Det lönar sig att utbilda fler vid samma tillfälle.

Utbildning ute hos er

Vi utbildar ofta på plats ute hos företag. Det kan vara en fördel att använda era egna maskiner och miljöer. Maskiner och lokal tillhandahålls av beställaren.

Upp till 10 personer

Fler än 10 personer

En säljare kontaktar dig.

Vill du ha hjälp?


Ring 020-44 41 21 / boka@motivera.com

Vilken tid passar bäst?

Vill du ha hjälp?

Ring 020-44 41 21 / boka@motivera.com

Alternativ tid?(om prio 1 inte fungerar)


Fyll i din postadress

Kom ihåg mig

Betalningssätt:


Faktura

Fakturaadress

Använd samma som postadress
Vi kontaktar dig inom kort!

Vill du ha hjälp?

Ring 020-44 41 21 / boka@motivera.com

Valda utbildningar

Dina uppgifter

Traversutbildning med säkra lyft

Bli en säker och ekonomisk traversförare


Utbildning:  Traversutbildning med säkra lyft

Kursen omfattar i normalfallet 1 dag.

Syfte / mål

Målet med traversutbildning med säkra lyft är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna arbeta med lyftanordningar och lyftredskap.

Deltagaren ska också på ett säkert och ekonomiskt sätt förebygga skador på människor, maskiner och last. Utbildningen ger både kranförare och lastkopplare den teoretiska och praktiska utbildning som behövs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande fr o m 2007-07-01.

Kursinnehåll

 • Aktuella lagar och föreskrifter
 • Roller och ansvar vid lyftarbete
 • Personlig skyddsutrustning
 • Daglig tillsyn
 • Lyftinrättningar
 • Säkerhets- och skyddsföreskrifter
 • Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
 • Kassationsnormer
 • Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
 • Kontroll av högsta belastning, lastens vikt, redskapets lastförmåga
 • Upphäva svängning genom körning
 • Körning efter signal från signalman
 • Lossa last
 • Fysiska krafter som påverkar godset

Konsekvenser vid olyckor

Deltagaren får också information om gällande föreskrifter vid personlyft med kran och vad som gäller vid besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll av lyftinrättningen.

Genomförande

Kurstiden fördelas mellan en fackteoretisk del med skriftligt slutprov och praktiska övningar.

Vad säger lagen?

AFS 2006:6 §29, användning av lyftanordningar och lyftredskap:

“En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Se även Säkra lyft och säker lastkoppling