Säkra lyft och säker lastkoppling

Kontakta en säljare

Den här utbildningen kan inte beställas via internet. Kontakta en säljare på 020 - 444 121 eller via vårt kontaktformulär.

Vill du ha hjälp?


Ring 020-44 41 21 / boka@motivera.com

Vilken tid passar bäst?

Vill du ha hjälp?

Ring 020-44 41 21 / boka@motivera.com

Alternativ tid?(om prio 1 inte fungerar)


Fyll i din postadress

Kom ihåg mig

Betalningssätt:


Faktura

Payson

Fakturaadress

Använd samma som postadress
Vi kontaktar dig inom kort!

Vill du ha hjälp?

Ring 020-44 41 21 / boka@motivera.com

Valda utbildningar

Dina uppgifter

Säkra lyft och säker lastkoppling

Säkerhet och skademedvetenhet vid arbete med lyftredskap.


Utbildning: Säkra lyft och säker lastkoppling

Vid företagsförlagd utbildning genomförs kursen vanligen som en
halvdagsutbildning med enbart teori
eller som en heldagsutbildning
med både teori och praktiska övningar.

Syfte / mål

Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt
sätt ska kunna förebygga skador på människor, maskiner och last.
Utbildningen ger både kranförare och lastkopplare den teoretiska och
praktiska utbildning (heldagskurs) som behövs för att uppfylla
arbetsmiljöverkets nya föreskrifter gällande fr.o.m. 2007-07-01.
Utbildningen är inriktad på lasten från kroken och ner och kursen
skräddarsys efter kundens behov – läraren tar kontakt med kunden för att
informera sig om vilken typ av utrustning som används samt vilken typ av last
och lyft som utförs. Vid behov gör läraren ett besök hos kunden för att
studera verksamheten.

Kursinnehåll (OBS! de praktiska momenten ingår endast i
heldagskursen.
)

 • Aktuella lagar och föreskrifter
 • Roller och ansvar vid lyftarbete
 • Skyddsföreskrifter
 • Daglig tillsyn
 • Personlig skyddsutrustning
 • Lyftinrättningar
 • Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
 • Kassaktionskriterier
 • Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
 • Förberedelse för körning, materialtransport, signaler och avställning
 • Körning efter signal och signalman
 • Kontroll av högsta belastning, lastens vikt och redskapets
  lastförmåga
 • Lossa last

Vad säger lagen?

AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, 29 §
”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft
använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över
dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker
användning av utrustningen.”

Se även Traversutbildning med säkra lyft.

Kontakta säljare på 020- 444 121, via vårt kontaktformulär eller direkt till info@motivera.com för offert.