Utbildning

VÅRA UTBILDNINGAR


ENTREPRENAD

MOTORSÅGSUTBILDNINGAR

Farligt gods

INSTRUKTÖRSUTBILDNINGAR

 • Liftinstruktör
 • Traversinstruktör
 • Truckinstruktör
 • Fortbildning för instruktörer

UTBILDNINGAR I LEDARSKAP & KOMMUNIKATION

 • Konflikthantering
 • Ledarskap
 • Ledarskap – fördjupning
 • Presentationsteknik
 • Teambuilding – gruppdynamik
 • Teamledare
 • UGL- Utveckling, grupp, ledare
 • Utvecklingssamtal

Gå till utskrift