Kyrkogårdsarbete

Arbete med perenner och dekorationer på begravningsplatser och kyrkogårdar

Utbildningstid: 1 dag

Begravningsplatsen är en viktig plats och för många fyller den även funktionen att vara en plats för lugn och meditation. Tittar
vi på växtvalen är det tyvärr väldigt liten variation eftersom det historiskt varit enkelt att satsa på ”säkra” växter som vi vet trivs
och är lättskötta. Det leder i sin tur till att möjligheten att skapa en personlig komposition varit begränsad.
Under kursen får du därför lära dig grunden om växter som är lämpliga för olika lägen men även bli inspirerad att prova nya sorter.
Perenner har dessutom blivit allt vanligare och ger på sikt en vinst både estetiskt och ekonomiskt.

Utbildningsinnehåll

  • Krav på jord och näring
  • Perenner, buskar, prydnadsgräs, dekorationer
  • Plantering och placering
  • Skötsel
  • Övning i komposition med sort, färg och form
  • Rundvandring

Målgrupp

Personal på kyrkogård eller begravningsplats, förtroendevalda, fastighetsskötare, park- och utemiljöarbetare, anläggare mfl.

Mål

Att få grundläggande kunskap om perenner samt inspirera till nytänkande kring användning av perenner, buskar, prydnadsgräs och dekorationer på begravningsplatser